Điều trị bằng thuốc ức chế bÆ¡m proton nhÆ° Arazol tab forty có thể làm tăng nhẹ nguy cÆ¡ nhiá»…m khuẩn tiêu hóa do Salmonella và Campylobacter;Arazol tab forty có thể làm giảm hấp thu vitamin B12 do sá»± giảm hoặc thiếu acid dá»�… Read More